Therapeutic Touch

Wat
Therapeutic Touch (TT) is begin jaren '70 ontwikkeld in de Verenigde Staten als een verpleegkundige zorginterventie en is in een aantal landen een onderdeel van opleidingen in de gezondheidszorg.
Het wordt in Nederland in diverse zorginstellingen door verpleegkundigen toegepast om ontspanning te bevorderen.

Waarom
De gedachte achter TT is dat de mens een open energiesysteem is en dat de stroom van de energie positief beïnvloed kan worden. De theorie van de menselijke energiestromen is al meer dan 2000 jaar oud. Chinese artsen gebruikten deze kennis al voor de behandeling van ziekten. Als een iemand gezond is, stroomt de energie vrij en evenwichtig om en door uw lichaam, zodat het hele organisme gevoed wordt. Bij ziekte en stress is de energiestroom gestagneerd, ontregeld of verzwakt.
Met Therapeutic Touch breng je het energieveld weer in balans. Het geneest niet, maar versterkt het zelfhelend vermogen van het lichaam en ondersteunt daarmee eventuele andere behandelingen.

Telefonisch
Het is mij gebleken dat deze behandeling ook uitstekend telefonisch gegeven kan worden. De verklaring is gelegen in het energetische karakter van de behandeling. Voor energie speelt de afstand kennelijk geen rol. Gemakkelijk voor u, u hoeft niet te reizen en kunt toch van de positieve effecten profiteren.
Zie voor meer informatie de knop: Telefonische uw energie in balans

Van te voren zal ik met u bespreken welke klachten er een rol spelen en samen stellen we een doel vast. Dat kan zijn meer rust, ontspanning, vertrouwen en dergelijke.


De behandeling bestaat uit 5 stappen:

  • Het centeren. Afstemmen
  • Inventariseren. Het in kaart brengen van uw energieveld
  • Harmoniseren. De energiebalans herstellen
  • Stimuleren. Gericht verstoorde plekken aandacht geven
  • Afsluiten.

Een behandeling duurt ongeveer 15 minuten. Tijdens de behandeling zal ik eerst met mijn handen, op ongeveer 10 cm. afstand van het lichaam, het energieveld aftasten. Met rustige strijkende bewegingen van hoofd naar voeten wordt het energieveld geharmoniseerd. Meestal zal de ik uw hoofd en onderbenen aanraken. Bij de variant per telefoon zal ik doen alsof u bij mij op een stoel zit en de behandeling op dezelfde manier geven alsof u er echt bij bent.


Wanneer

TT als ondersteuning van het zelfhelend vermogen versterkt de vitaliteit. Een behandeling kan verder de volgende effecten hebben.


TT kan:

  • ontspannend werken
  • pijn verminderen en de pijnbeleving veranderen
  • het slapen verbeteren
  • wondgenezing bevorderen
  • jeuk verminderen

Reacties op de behandeling
Zowel tijdens als na de TT-behandeling kunt u uiteenlopende reacties verwachten.
Tijdens de behandeling kunt u warmte of koude voelen, tintelingen, moeheid of juist vitaliteit. Na de behandeling is er vaak een gevoel van loomheid en ontspanning en soms een schijnbare verergering van de klachten. Soms duurt dit enkele dagen, daarna ontstaat er een nieuw en beter evenwicht.

Praktisch
Indien nodig worden er vervolgafspraken gemaakt. Ik heb de opleiding Therapeutic Touch gevolgd aan het Van Praag Instituut te Utrecht en deze met goed gevolg afgesloten en ben bovendien lid van het TTN, het Therapeutic Touch Netwerk. Dit is voor u een waarborg voor de kwaliteit van het onderwijs dat genoten is.
Meer informatie: http://www.vanpraaginstituut.nl