Creatieve Reflectie

licht
op de zaakCreatieve reflectie maakt het mogelijk met het onbewuste,
creatieve potentieel van medewerkers snel te komen tot
wezenlijke verbeteringen

Resultaten

 • Creatieve impulsen
 • Het gevoel 'op koers te zitten'
 • Inzicht in oorzaken en uitzicht op verbetering
 • Een gemotiveerd team met een gezamenlijk doel
 • Zin in de toekomst en energie om aan de slag te gaan

Toepassingen

 • Stagnerende processen op de afdeling-, team-, of organisatieniveau
 • Het gevoel 'aan een dood paard te moeten trekken'
 • Paniekvoetbal en brandjes blussen
 • In kringetjes ronddraaien
Benodigdheden

 • Een open houding
 • Een onderwerp, vraag, uitdaging of verbeterpunt
 • Vertrouwen in de kracht van het creatieve vermogen
 • De leidinggevende en 4 à 5 medewerkers met hart voor de zaak
 • Voor ZZP'ers is een daarop toegesneden werkwijze beschikbaar
 • Een ruimte waar zeven mensen in een ruime kring kunnen zitten
 • 3,5 uur tijd: 1 uur voorbespreking, 1,5 uur bijeenkomst, 1 uur evaluatie na 2 weken

Werkwijze

 • In de voorbespreking bepalen leidinggevende en proces begeleider het onderwerp
 • De bijeenkomst creatieve reflectie wordt begonnen met een korte kennismaking, uitleg over de werkwijze en het aan de orde stellen van het onderwerp
 • Een medewerker (niet de leidinggevende) wordt gevraagd in het midden van de kring te gaan zitten en de organisatie te representeren: de representant
 • Hij of zij wordt gevraagd de ogen te sluiten en in de verbeelding een beeld te laten ontstaan over het onderwerp
 • Het eerste beeld geeft informatie over de actuele stand van zaken
 • De aanwezigen ondersteunen de representant met hun onverdeelde aandacht
 • De begeleider stelt de representant vragen over wat nodig is om het beeld te veranderen in een meer gewenste situatie
 • Het bijzondere is dat het beeld bij de representant als vanzelf en stapsgewijs in positieve zin verandert
 • Deze informatie geeft aanwijzingen hoe anders en beter om te gaan met het onderwerp
 • Na een aantal stappen ontstaat een stabiele eindsituatie
 • Dan wordt de representant gevraagd weer in de kring te gaan zitten
 • Daarna is er gelegenheid voor het uitwisselen van ervaringen en ideeën
 • Na 2 weken volgt een evaluatie met de leidinggevende over de resultaten en de vervolgstappen

Een voorbeeld

Het onderwerp: het verbeteren van de interne communicatie binnen een organisatie.

Het eerste beeld dat bij de representant ontstaat, is een drukke Indiase winkelstraat (de huidige situatie). Veel kleine winkeltjes en mensen in de straat en een wirwar van zwarte en gekleurde elektriciteitdraden die hoog aan de gebouwen zijn bevestigd. De draden lopen allemaal door elkaar heen, de zwarte draden blijken te staan voor de formele- en de gekleurde voor de informele communicatie. De begeleider vraagt wat er mag veranderen.
Allereerst blijkt het nodig dat de draden gebundeld worden. Hierdoor vermindert in het beeld van de representant het aantal draden als vanzelf en komen de kleurige draden bij elkaar. Vervolgens blijkt het beter dat de vele winkeltjes worden samengevoegd tot een kleiner aantal grotere winkels. Het aantal mensen dat door de straat loopt wordt daardoor minder. Er ontstaat meer rust in de straat. De volgende stap is dat de zwarte draden onder de grond worden gelegd. De straat moet daarvoor opnieuw geplaveid worden. Hierdoor wordt de straat beter begaanbaar. De gekleurde draden mogen boven de grond blijven.

De eindsituatie: een rustige straat en gescheiden vormen van communicatie. De representant geeft aan dat het zo goed is.

Deze informatie geeft aanwijzingen over hoe de interne communicatie beter te structureren en te organiseren valt, zodat er meer rust in de organisatie ontstaat.