Mijn boek

Vrij spel voor de ziel!

Hoe met de ziel of essentie van de cliënt samen te werken!
Voor professionals en de geïnteresseerde leek


Aan het ontstaan van klachten ligt een zekere logica te grondslag. Wanneer je deze logica doorziet en klachten leert zien als informatie, komen deze in een ander licht te staan. In dit boek beschrijf ik toe hoe je de bezielde creatieve verbeeldingskracht van de cliŽnt toepast als diagnostisch en therapeutisch instrument. Hulpbronnen hierbij zijn: vitale energie, verbeeldingskracht en de ziel. Het aanvullend inzetten van de zielskwaliteiten leidt tot bijzondere heling- en bewustwordingsprocessen. In het boek worden veel praktijkvoorbeelden gegeven en tips en handvatten geboden om zelf met deze benadering aan de slag te gaan.

Onderwerpen:

  • de logica doorzien
  • de ziel of essentie
  • klachten transformeren naar innerlijke kracht

 Van klacht naar kracht!